tree graphic
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 5
8 พ.ย. 2566
53
ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือในทะเลไทยเพียง 200 ตัวเท่านั้น

          หลังจากที่รู้จักพะยูนเป็นอย่างดีกันแล้ว จะเห็นว่าพะยูนเป็นสัตว์ทะเลที่น่ารักขนาดไหน พวกเขาไม่เป็นพิษภัยกับใครในทะเล ปัจจุบันพวกเขามีจำนวนลดลงเหลือในทะเลไทยเพียง 200 ตัวเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสงวนและอนุรักษ์พะยูนไว้ให้อยู่คู่ทะเลไทยต่อไป วันนี้ กรม ทช. มาชวนให้รู้จักวิธีอนุรักษ์พะยูนกันครับ Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470 #มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth