tree graphic
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 2
8 พ.ย. 2566
29
พะยูน หรือ Dugong ชนิดที่พบในทะเลไทยมีเพียง 1 ชนิด

          พะยูน หรือ Dugong ชนิดที่พบในทะเลไทยมีเพียง 1 ชนิด เป็นพะยูนที่มีหางเป็นแฉก (ลักษณะเดียวกับหางของโลมาหรือวาฬ) ลำตัวมีสีเทาอมชมพู มีขนประปรายตามลำตัว ผิวหนังหนา ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง 3 เมตร และหนัก 200-300 กก. กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร ว่ายน้ำเชื่องช้าด้วยความเร็ว 2 กม./ชั่วโมง Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470 #มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth