tree graphic
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 1
8 พ.ย. 2566
26
ประเทศไทยจะพบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน ซึ่งหางจะเป็นแฉก

          เรามักเข้าใจผิดเวลาค้นหารูปพะยูนจากสื่อออนไลน์มาใช้งาน กรม ทช. จึงขอแนะนำว่าสัตว์ในตระกูลนี้พวกเขาจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ครอบครัว คือ แบบหางกลม หรือที่เรียกว่า มานาตี ชนิดนี้จะพบพวกเขาในต่างประเทศแถบทวีปอาฟริกา ส่วนในประเทศไทยของเรา จะพบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน Dugong ซึ่งหางจะเป็นแฉก ลักษณะเดียวกับหางของโลมาหรือวาฬ Ref. http://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_2470 #มาเรียม #พะยูนหางแฉกไม่ใช่หางกลม #ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth