tree graphic
ข้อปฏิบัติในการดูแลมาเรียม
8 พ.ย. 2566
47
ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ควรรบกวนเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน

          เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในตัวมาเรียม พะยูนจอมซนเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายสำนักข่าวติดต่อมาเพื่อลงไปทำข่าว ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของมาเรียม โดยเฉพาะการปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ควรรบกวนเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงานด้วยนะครับ #รักษ์ทะเล #มาเรียม #พะยูน #เกาะลิบง #dmcrt