tree graphic
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม
8 พ.ย. 2566
26
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม

          เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจในตัวมาเรียม พะยูนจอมซนเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายคนเดินทางมาที่เกาะลิบง จ.ตรัง เพื่อมาดูมาเรียม พะยูนจอมซน บางครั้งอาจไม่ได้รับความสะดวก เพราะทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันถึงดึก จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม โดยเฉพาะการมาเยี่ยมชมในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และควรตรวจสอบตารางน้ำก่อนมาด้วย เพราะถ้าน้ำลงก็จะไม่สะดวกในการเยี่ยมชมนะครับ #รักษ์ทะเล #มาเรียม #พะยูน #เกาะลิบง #dmcrth