ผลลัพท์การค้นหา 5 รายการ

มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 1
ประเทศไทยจะพบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน ซึ่งหางจะเป็นแฉก
8 พ.ย. 2566
26
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 2
พะยูน หรือ Dugong ชนิดที่พบในทะเลไทยมีเพียง 1 ชนิด
8 พ.ย. 2566
29
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 3
พะยูนจะใช้ปากเล็มหรืองับต้นหญ้าทะเลขึ้นมา
8 พ.ย. 2566
25
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 4
พะยูน ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง 3 เมตร
8 พ.ย. 2566
25
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 5
ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือในทะเลไทยเพียง 200 ตัวเท่านั้น
8 พ.ย. 2566
22