ผลลัพท์การค้นหา 4 รายการ

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม
8 พ.ย. 2566
51
ข้อปฏิบัติในการดูแลมาเรียม
ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ควรรบกวนเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน
8 พ.ย. 2566
47
แผนการอนุบาลและเฝ้าระวังมาเรียม
“มาเรียม” เป็นชื่อที่ชุมชนบนเกาะลิบงตั้งให้ แปลว่า “ผู้หญิงแห่งท้องทะเล ผู้มีความสง่างาม”
7 พ.ย. 2566
78
ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายฝั่งของ จ.ตรัง
8 พ.ย. 2566
55