ยามีล : เป็นลูกพะยูนน้อย เพศผู้ ที่พลัดหลังกับแม่ แรกพบที่บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2566
31

ยามีล : แรกพบที่บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จากไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 21.43 น. ณ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามัน แหลมพันวา อยู่ด้วยกันเพียง 52 วัน