tree graphic
พะยูน
มาเรียม , ยามีล
มาเรียม : เป็นลูกพะยูนน้อย เพศเมีย ที่พลัดหลังกับแม่และเข้ามาเกยตื้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 บริเวณอ่าวทึง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อายุประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ลำตัวเพรียวมีความยาว 128 ซม. รอบอก 67 ซม. น้ำหนัก 28.7 กก. ซึ่งนับว่าผอมไปซักนิดสำหรับลูกพะยูนอายุเท่ามาเรียม อาจเนื่องมาจากการขาดอาหาร และนมแม่ แต่อย่างไรก็ตามสภาพร่างกายของมาเรียมยังสมบูรณ์ ไม่พบบาดแผล และสามารถว่ายน้ำได้เป็นตามปกติ แต่เมื่อได้ฉายานักเกยตื้น หรือเจ้าหญิงแห่งวงการเกยตื้น น้องมาเรียมจึงมีจุดเด่นที่ใครเห็นก็ต้องจำได้ คือ พฤติกรรมการดูดครีบข้างเวลาหิวนม และรอยแผลเป็นสีชมพูที่บริเวณแก้มข้างซ้าย ที่ได้มาจากการเกยตื้นเป็นประจำนั้นเอง มาอยู่ที่อ่าวดูหยง เกาะลิบง จ.ตรัง วันที่ 29 เมษายน 2562 จากไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 00.09 น. ณ อ่าวดูหยง "อยู่ด้วยกันเพียง 111 วัน"
ยามีล : เป็นลูกพะยูนน้อย เพศผู้ ที่พลัดหลังกับแม่ แรกพบที่บ้านบ่อม่วง ต.ทรายขาว จ.กระบี่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จากไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 21.43 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ต แหลมพันวา "อยู่ด้วยกันเพียง 52 วัน"
boat graphic
แผนผังกล้อง CCTV
มารู้จักพะยูน
calendar icon
8 พ.ย. 2566
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 1
ประเทศไทยจะพบเพียงชนิดเดียวคือ พะยูน ซึ่งหางจะเป็นแฉก
calendar icon
8 พ.ย. 2566
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 2
พะยูน หรือ Dugong ชนิดที่พบในทะเลไทยมีเพียง 1 ชนิด
calendar icon
8 พ.ย. 2566
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 3
พะยูนจะใช้ปากเล็มหรืองับต้นหญ้าทะเลขึ้นมา
calendar icon
8 พ.ย. 2566
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 4
พะยูน ตัวเต็มวัยมีขนาดยาวได้ถึง 3 เมตร
calendar icon
8 พ.ย. 2566
มารู้จักพะยูน สัตว์สงวนในทะเลไทย ตอนที่ 5
ปัจจุบันมีจำนวนลดลงเหลือในทะเลไทยเพียง 200 ตัวเท่านั้น
องค์ความรู้ทั่วไป
calendar icon
8 พ.ย. 2566
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของมาเรียม
calendar icon
8 พ.ย. 2566
ข้อปฏิบัติในการดูแลมาเรียม
ไม่ลงน้ำ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่ควรรบกวนเจ้าหน้าที่ในขณะปฏิบัติงาน
calendar icon
7 พ.ย. 2566
แผนการอนุบาลและเฝ้าระวังมาเรียม
“มาเรียม” เป็นชื่อที่ชุมชนบนเกาะลิบงตั้งให้ แปลว่า “ผู้หญิงแห่งท้องทะเล ผู้มีความสง่างาม”
calendar icon
8 พ.ย. 2566
ร่างมาตรการคุ้มครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง
มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายฝั่งของ จ.ตรัง